Οι υπηρεσίες μας:

Ολοκληρωμένη Επιμελητεία Επιχειρησιακών συστημάτων
Μπορούμε να αναλάβουμε την επιμελητεία της σωστής λειτουργίας όλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού σας αντί ενός ανταγωνιστικού τιμήματος.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη τυποποιημένου λογισμικού
Είμαστε ο μοναδικός πιστοποιημένος μεταπωλητής για το Ν. Κορινθίας της Unisoft/Altec.
Είμαστε «ασημένιος συνεργάτης» της Epsilon-Net.
Είμαστε μεταπωλητής προγραμμάτων της Singular.
Έχουμε πιστοποίηση για την εγκατάσταση και υποστήριξη των πιο γνωστών κατασκευαστών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ).

Εγκατάσταση δικτυακών υποδομών
Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση όλης της υποδομής που μπορεί να χρειαστεί για την ομαλή λειτουργεία του εξοπλισμού σας όπως τροφοδοτικά αδιαλείπτου παροχής (UPS), ικριώματα (Racks), δομημένη καλωδίωση, εγκατάσταση και ρύθμιση servers.

Επίλυση Προβλημάτων
Επισκευή H/Y (PC), Φορητών (Laptop, Notebook, Netbook).
Επίλυση προβλημάτων λειτουργικού συστήματος, λογισμικού, βελτίωση επιδόσεων.
(Επισκέψεις στο χώρο σας, Τηλεματική Επίλυση ή έλεγχος στην έδρα μας).

Ανάπτυξη λύσεων κατά παραγγελία
Κατασκευή Εφαρμογών.
Κατασκευή Ιστοσελίδων.