Διακριτικός Τίτλος: Μηχανοργάνωση Πελοποννήσου
Επωνυμία: Γκρούτση Βασιλική
Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 52, 201 31 Κόρινθος

Τηλ: 27410.25700
Fax: 27410.21300
Κινητό: 693.7589300
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: emailστοmpgv.gr


Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ασθένεια COVID-19, η υποστήριξη των πελατών μας θα γίνεται μόνο εξ' αποστάσεως!

Ωράριο Διακοπών Ιουλίου-Αυγούστου:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00

Εκτός ωραρίου το τηλέφωνο του γραφείου καλύπτεται από τηλεφωνητή.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα ή πέραν του ωραρίου γίνεται μόνο σε πελάτες με σύμβαση υποστήριξης.